Ekonomi Haberleri Son Dakika, Ekonomi Haberleri

Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs’ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık’ta yapılacak

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi. TEDİYE NE DEMEK? Tediyenin kelime anlamı ‘Para vb. bir şey verme, ödeme’ şeklindedir. İlave tediye ise ek ödeme demek. TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR? ‘Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun’ düzenlemesinin;’Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. ‘maddesi uyarınca,genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler ‘hizmet akdi’ ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

Bir önceki yazımız olan Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı başlıklı makalemizde Cumhurbaşkanı, Ekonomi ve Gazete hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir